Školní jídelna Karlov

Platby obědů

Naše jídelna poskytuje stravovací služby jak pro žáky Základní a Mateřské školy Na Karlově, tak i pro širší veřejnost. Zde najdete veškeré informace o cenách jídel, způsobu platby a registraci strávníků


7 - 10 let 33 Kč
11 - 14 let 35 Kč
15 a více let 39 Kč
cizí strávníci 85 Kč
MŠ celodenní 42 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 24 Kč, svačina 9 Kč)


Placení se provádí převodem z účtu - inkasování - zpětně. Nebo hotově předem v pokladně od 7.30 do 9 hod. Peníze se převádí na konto strávníka.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nezaplacené obědy nebudou v žádném případě vydávány. Stravné na další měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím (v září na říjen apod.).

Každý strávník má zakoupený čip, na který mu bude vydán oběd.


Každý nový strávník se může přihlásit ke stravování v pracovní dny v době od 7.30 do 9 hod v pokladně školní jídelny.

Přihláška ke stravování [PDF]


Odhlašování oběda z důvodu nemoci či jiné nepřítomnosti ve škole je možné do 8 hodin ráno daného dne.A to osobně, telefonicky na tel: 317 723 543 nebo čipem na terminálu. Jinak je možné odebrat jídlo do jídlonosičů.

Dle vyhlášky 107/2005 §24/odst. 9 v den kdy dítě onemocní je možno jídlo odebrat do jídlonosiče a ostatní dny odhlásit.


Každý strávník může zjistit stav svého konta buď osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky do kanceláře školní jídelny a to v pracovní dny od 7.30 do 15. hod.