Školní jídelna Karlov

Úvod

Dobrý den, vítáme Vás na webových stránkách Školní jídelny Benešov, Na Karlově. Doufáme, že se zde budete dobře orientovat a najdete vše, co Vás bude zajímat. Veškeré Vaše připomínky a náměty rádi uvítáme nejen prostřednictvím schránky přání v prostorách jídelny, ale i na našem emailu. Přejeme Všem naším strávníkům, aby jim u nás chutnalo.


07.04.2022

UPOZORNĚNÍ


INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ klikni zde: [PDF]


01.06.2022

UPOZORNĚNÍ


Vážení strávníci,
Z důvodu nárůstu cen potravin dojde od 1.9.2022 ke zdražení cen obědů pro žáky a studenty.
Žáci 7 – 10 let …….. 33 Kč
Žáci 11 – 14 let …….. 35 Kč
Žáci 15 let a více …… 39 Kč
Cena pro cizí strávníky bude upřesněna.
Žádáme všechny, kteří platí inkasem, aby si navýšili limit na 900 Kč.
Děkujeme za pochopení

INFO K PLACENÍ LETNÍHO PROVOZU MŠ klikni zde: [PDF]


14.03.2021

UPOZORNĚNÍ


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ZE ZŠ A PŠ HODĚJOVSKÉHO
Vážení strávníci je pro Vás zřízen nový objednávkový systém obědů přes web: klikni zde: [PDF]
Trvala, bude tento odkaz umístěn v sekci
JÍDELNÍ LÍSTEK -) OBJEDNÁVKA JÍDEL – HODĚJOVSKÉHO


07.03.2021

UPOZORNĚNÍ


Vážení strávníci,
Od pondělí 7.3.2022 jsou ukončené proticovidová opatření ve školní jídelně.
Krom nošení roušek a dezinfekce rukou.
Cizí strávníci se mohou opět stravovat ve školní jídelně v časech: 11:00 až 11:45 a 13:00 až 13:30
Žáci a studenti si mohou opět nalévat sami polévku a brát k polévce pečivo.


1.12.2021

UPOZORNĚNÍ


INFORMACE PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Vážení zákazníci, velmi si ceníme zachování Vaší přízně i přes veškeré restrikce a omezení.
Od nového roku 2022 jsme ovšem nuceni zvednout cenu stravného za obědy pro Cizí strávníky (dospělé) z dosavadních 75 Kč na 80 Kč.
Pevně věříme, že i přes tento nárůst ceny nám i nadále zachováte přízeň.

Děkujeme za pochopení
Ing. Klára Zámostná – ředitelka školní jídelny


10.11.2021

UPOZORNĚNÍ


ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ OD 15. LISTOPADU 2021:

Jednotlivci:
On-line nejpozději 2 pracovní dny předem do 8.00
(v pondělí do 8.00 je možno odhlásit oběd na středu, v úterý do 8.00 na čtvrtek, ve středu do 8.00 na pátek, ve čtvrtek do 8.00 na pondělí, v pátek do 8.00 na úterý, v neúplných týdnech obdobně)
V případě neočekávaného zdravotního důvodu je možno odhlásit oběd tentýž den do 8.00 ráno, pouze telefonicky nebo mailem. Školní jídelna může ověřit u vedení školy důvod takového odhlášení a v případě zjištění jiného než neočekávaného zdravotního důvodu oběd neodhlásí.

Karantény celých tříd nebo částí tříd:
První den karantény zůstávají obědy přihlášeny, nelze je odhlásit a je třeba si je vyzvednout nebo propadají. Obědy si nemohou osobně vyzvedávat ti, kteří mají nařízenou karanténu.
Druhý a třetí den jsou obědy všech žáků v karanténě odhlášeny (na základě předložených seznamů od školy) je však možné si je individuálně telefonicky nebo mailem opět přihlásit.
Od čtvrtého dne zůstávají obědy přihlášené tak, jak je měl kdo nastavené. Odhlášení je možno provést telefonicky nebo on-line 2 pracovní dny předem.
Vzhledem ke složité situaci v souvislosti s vyhlašováním karanténních opatření pro kolektivy žáků je důležité, aby rodiče pozorně sledovali informace ke školnímu stravování na webových stránkách jídelny a v systému Bakaláři.


08.11.2021

UPOZORNĚNÍDŮLEŽITÉ - PROSÍME O KONTROLU PŘÍHLÁŠENÝCH OBĚDŮ

ŽÁKŮM JSME OPĚTOVNĚ PŘIHLÁSILI OBĚDY DLE POKYNŮ HYGIENICKÉ STANICE O DATUMU NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY.
PROSÍME RODIČE O KONTROLU – V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁK NENASTOUPÍ DO ŠKOLY – ODHLÁSIT OBĚD INDIVIDUÁLNĚ KAŽDÝ SÁM.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ


05.11.2021

UPOZORNĚNÍŽáci, kteří jsou na distanční výuce z důvodu karantény, mají obědy odhlášené.
Pokud si chtějí obědy vyzvedávat rodiče, musí si obědy opětovně přihlásit.
Výdej obědů do vlastních nádob probíhá
od 11 hodin do 11: 40 hodin.

ŽÁCI V KARANTÉNĚ NEMOHOU SAMI VYZVEDÁVAT OBĚDY

Vyzvedávat oběd by měla osoba, která není v karanténě a podstoupila očkování, je v ochranné lhůtě 180 dní po prodělání onemocnění Covid nebo má negativní test a to RT-PCR ne starší jak 72h nebo Ag test ne starší jak 24h.


30.08.2021

UPOZORNĚNÍODHLAŠOVÁNÍ STRAVY Z DŮVODU NEMOCI – ZMĚNA!!!
Od 1.9.2021, již není možné stravu z důvodu náhlé nemoci odhlásit v daný den do 8.00 hod ráno, ale den předem do 13:30 hodin.
Stravu, kterou nestihnete odhlásit, je možné vyzvednout do jídlonosiče dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., pokud tak neučiníte, strava ten den propadá.
Děkujeme za pochopení


27.08.2021

UPOZORNĚNÍVÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ OD 1.9.2021

ŽÁCI

- VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY JE 1.9. 2021 OD 9:00 HOD DO 11:00 HOD
- VŠICHNI ŽÁCI MAJÍ OD 1.9.2021 AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY
- NÁSLEDUJÍCÍ DNY OD 11:45 HOD DO 14:00 HOD (dle rozvrhu)
- JÍDELNÍ LÍSTEK JE JIŽ VYVĚŠEN, PROSÍME O VČASNÉ PŘEHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ/ ODHLAŠOVÁNÍ
- PROSÍME ŽÁKY, ABY V JÍDELNĚ SETRVÁVALI JEN PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU, TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN PLYNULÝ VÝDEJ OBĚDŮ PRO VŠECHNY STRÁVNÍKY
- OD 1.9. 2021 SI ŽÁCI NEMOHOU SAMOSTATNĚ NALÉVAT POLÉVKU – PROSÍME, ABY SI O NI U VÝDEJNÍHO OKÉNKA ŘÍKALI
- ŽÁCI SE ŘÍDÍ POKYNY ZAMĚSTANTCŮ ŠJ A DODRŽUJÍ PLATNÁ PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ DLE AKTUÁLNÍHO NAŘÍZENÍ VLÁDY

CIZÍ STRÁVNÍCI

– VÝDEJ OBĚDŮ 1.9.2021 OD 11 HOD DO 12:30 HOD
- NÁSLEDUJÍCÍ DNY OD 11:00 HOD – 11:40 HOD
– V TENTO ČAS SE ZDE MOHOU STRÁVNÍCI SAMOSTATNĚ STRAVAT, NEBO SI VYZVEDNOUT OBĚD DO JÍDLONOSIČŮ.


15.08.2021

UPOZORNĚNÍPROVOZ OD 16.8. DO 27.8. 2021
Školní jídelna vydává obědy od 11:00 hod do 12:30 hod
- Na obědy je nutné se přihlásit telefonicky/emailem/ pomocí objednávkového systému


21.06.2021

UPOZORNĚNÍVÝDEJ OBĚDŮ 30.6.2021
ŽÁCI: 9:00 hod – 11:00 hod
CIZÍ STRÁVNÍCI: 11:00 hod – 11:30 hod
INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Rodiče budoucích prvňáčků můžou své děti přihlásit ke stravování od 7:30ho do 10:00 hod a to v termínech = do 2.7.2021 a od 16.8.2021.
Bližší informace klikni zde: [PDF]
S sebou prosím přineste přihlášku klikni zde: [PDF] a podepsané GDPR klikni zde: [PDF] .


25.03.2021

UPOZORNĚNÍNový strávníci Školní jídelna Na Karlově má volnou kapacitu pro stravování cizích strávníků (veřejnost)
- v případě zájmu prosíme kontaktujte nás prostřednictvím
telefonu 317 723 543; emailu: sjkarlov@seznam.cz
nebo osobně každý pracovní den od 7:30 hod do 10:00 hod na pokladně školní jídelny.


6.12.2020

UPOZORNĚNÍ


ZMĚNA CEN STRAVNÉHO OD 1.1.2021
Z důvodu narůstajících cen potravin jsme nuceni přistoupit k vyšším cenám obědů.
Po domluvě s vedením Města Benešov se zvyšují ceny obědů pro žáky a cizí strávníky od 1.1.2021 následovně:
Žáci 7-10 let - 30 Kč
Žáci 11-14 let - 32 Kč
Žáci 15 let + - 36 Kč
Obědy pro cizí strávníky - 75 Kč
Obědy a svačinky pro děti MŠ – 40 Kč (24 Kč oběd/ 8 Kč přesnídávka/ 8 Kč svačina)
Děkujeme za pochopení


Školní jídelna
Na Karlově 372
Benešov 256 01
GDPR Zobrazit na mapě